Φωτογραφίες από την συζήτηση: «Σε ποια πέτρα σε ποιο χώμα να ριζώσεις τώρα πια»

Φωτογραφίες από την συζήτηση: «Σε ποια πέτρα σε ποιο χώμα να ριζώσεις τώρα πια» // προσφυγική κρίση // λαϊκή αλληλεγγύη // το πείραμα City Plaza